Kezdõoldal
Meghallgatás
Ajánlás
Tartalom
Vásárlás
Vélemények
Kapcsolat
Adományok
Összehasonlító táblázat az 1948-as magyarországi és az egységesített énekeskönyv számozásához
Kategóriákba rendezett tartalom

Tartalom
 Letöltés: txt | rtf | pdf

Szám   Kezdő sor

001.
002.
003.
004.
005.
006.
007.
008.
009.
010.
011.
012.
013.
014.
015.
016.
017.
018.
019.
020.
021.
022.
023.
024.
025.
026.
027.
028.
029.
030.
031.
032.
033.
034.
035.
036.
037.
038.
039.
040.
041.
042.
043.
044.
045.
046.
047.
048.
049.
050.
051.
052.
053.
054.
055.
056.
057.
058.
059.
060.
061.
062.
063.
064.
065.
066.
067.
068.
069.
070.
071.
072.
073.
074.
075.
076.
077.
078.
079.
080.
081.
082.
083.
084.
085.
086.
087.
088.
089.
090.
091.
092.
093.
094.
095.
096.
097.
098.
099.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152a.
152b.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181a.
181b.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201a.
201b.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211a.
211b.
211c.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254a.
254b.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
270H.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309a.
309b.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330a.
330b.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391a.
391b.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400a.
400b.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.

Aki nem jár hitlenek tanácsán
Miért zúgolódnak a pogányok?
Ó, mely sokan vannak
Én igazságomnak Istene
Úr Isten, az én imádságom
Uram, te nagy haragodban
Ó, én Uram és én Istenem
Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk
Dicsérlek téged, Úr Isten
Mire távozol tőlünk, Úr Isten
Az Istenben bízom jó reménységgel
Szabadíts meg és tarts meg, Uram Isten
Míglen felejtesz el, Uram
A bolond így szól az ő szívében
Uram, ki lészen lakója
Tarts meg engemet, ó, én Istenem
Hallgasd meg igazságomat
Ó, én Uram, ki erőt adsz énnékem
Az egek beszélik
Az Úr tégedet meghallgasson
Örvendez, Uram, a király
Én Istenem, én erős Istenem!
Az Úr énnékem őriző pásztorom
Az Úr bír ez egész földdel
Szívemet hozzád emelem
Légy ítélőm, Uram
Az Úr Isten az én világosságom
Hozzád kiáltok, kegyes Uram
Mostan, ti hatalmasak
Dicsérlek, Uram, tégedet
Uram, én csak tebenned bíztam
Ó, mely boldog az oly ember éltébe'
Nosza, istenfélő szent hívek
Mindenkoron áldom
Perelj, Uram, perlőimmel
A gonosztévőknek dolgán
Ne bosszankodjál a gonosztévőkre
Haragodnak nagy voltában
Magamban elvégezém, és mondám
Várván vártam a felséges Urat
Boldog, aki a nyavalyást híven
Mint a szép, híves patakra
Ítélj meg engemet, Úr Isten
Hallottuk, Isten, füleinkkel
Egy szép dolgot hoz elő az én szívem
Az Isten a mi reménységünk
No minden népek, Örvendezzetek
Nagy az Úr méltóságában
Hallgassátok meg, minden nemzetek
Az erős Isten, uraknak Ura
Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem
Mit dicsekedel gonoszságban
A bolond így szól az ő szívében
Tarts meg, Uram, én Istenem
Hallgasd meg az én könyörgésem
Kegyelmezz meg nekem, én Istenem
Irgalmazz, Uram, irgalmazz nekem
Ti tanácsban ülő személyek
Szabadíts meg engem, Úr Isten
Minket, Úr Isten, elhagyál
Kiáltásom halld meg, Isten
Az én lelkem szép csendesen
Isten, te vagy én Istenem
Hallgasd meg, Uram, könyörgésem
A Sionnak hegyén, Úr Isten
Örvendj, egész föld, az Istennek
Úr Isten, áldj meg jóvoltodból
Hogyha felindul az Isten
Úr Isten, segíts és tarts meg engem
Siess, ments meg, Uram Isten
Tebenned bízom, én Istenem
Uram, a te ítéletedet
Bizonyára jó az Isten
Miért vetsz minket így el, Úr Isten
Dicsérünk téged, Isten
Ismeretes az Úr Isten
Az Istenhez az én szómat
Hallgass, én népem, az én törvényemre
Öröködbe, Uram, pogányok jöttek
Hallgasd meg, Izráel pásztora
Örvendezzetek Az erős Istennek
Az Isten áll ő seregében
Uram, ne hallgass ily igen
Ó, seregeknek Istene
Nagy kegyesen től, Uram, földeddel
Hajtsd hozzám, Uram, füledet
Az Úr Isten az ő lakó hajlékát
Úr Isten, én idvességem
Az Úrnak irgalmát örökké éneklem
Tebenned bíztunk eleitől fogva
Aki a felséges Úrnak
Ékes dolog dicsérni, Uram, Felségedet
Nagy hatalmával regnál az Isten
Ó, erős bosszúálló Isten
Jertek, örvendjünk mindnyájan
Énekeljetek, minden népek
Az Úr Isten regnál
Énekeljetek új éneket
Az Úr országol
E földön ti minden népek
Mindennek előtte irgalmásságról
Hallgasd meg, Uram, kérésem
Áldjad, lelkem, Uradat, Istenedet
Áldjad, lelkem, az Urat és tisztöld
Adjatok hálát az Istennek
Az Urat áldjátok, mert jó
Dicsérjétek az Urat
Úr Isten, kész az én szívem
Ó, Úr Isten, én dicsőségem
Az Úr Isten monda az én Uramnak
Hálát adok, Uram, néked
Boldog az ember, ki az Istent
Az Urat ti, Ő szolgái
Hogy Izráel kijött Egyiptomból
Nem nekünk, Uram, nem nekünk engedd
Szeretem és áldom az Úr Istent
Az Urat minden nemzetek
Adjatok hálákat az Úrnak
Az oly emberek nyilván boldogok
Én az Úr Istenhez kiálték
Szemem a hegyekre vetem
Örülök az én szívembe'
Tehozzád szemeimet, Úr Isten
Az Izráel ezt nyilván mondhatja
Akik bíznak az Úr Istenben
Mikor a Siont az Isten
Hogyha ember házat épít
Boldog az ember nyilván
Én ifjúságomtól fogva engem
Tehozzád teljes szívből
Uram, nem űz nagyra szívem
Emlékezzél meg, Úr Isten
Íme, mily jó és mily nagy gyönyörűség
Úrnak szolgái mindnyájan
Áldjátok az Úr nevét
Dicsérjétek az Urat
Hogy a babiloni vizeknél ültünk
Dicsér téged teljes szívem
Uram, te megvizsgálsz engem
Szabadíts meg engem, Úr Isten
Tehozzád kiáltok, Úristen
Én az Úrhoz felkiálték
Hallgasd meg, Uram, kérésemet
Áldott az Úr, ki kezemet tanítja
Magasztallak téged, én Istenem
Áldjad, én lelkem, az Urat
Az Urat dicsérjétek, mert jó
No, dicsérjétek mindnyájan
Az Úrnak, no, énekeljetek
Dicsérjétek az Urat!
Kegyes Jézus, itt vagyunk
Ím, béjöttünk nagy örömben
Ím, bejöttünk nagy örömben
Itt van Isten köztünk
Jövel, ó, áldott Szentlélek
Ó, mely boldog ember az
Atya, Fiú, Szentlélek
Nem vagyunk mi magunkéi
Ó, Úr Isten, légy közöttünk
Örvend mi szívünk
Szent Isten, noha néked
Szentlélek, végy körül bennünket
Szűkölködünk nagymértékben
Terólad zeng dicséretünk
Téged áldunk, nagy Isten
Uram Isten, siess
Úr Isten, mi sok szükséget
Úr Jézus, mely igen drága
Urunk Jézus, fordulj hozzánk
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme
Áldjuk Istent végével
Dicsőség az Atyának
Ó, maradj kegyelmeddel
Ti keresztyének, dicsérjétek Istent
Uram, bocsásd el népedet békével
Uram, bocsássad el
Álmélkodással csudáljuk
Dicsérd Istent, keresztyénség
Drága Advent, köszöntünk
Igaz Isten, ígéretedben
Isten, aki népedet
Jöjj, népek Megváltója
Jöjj, népek Megváltója
Kapuk, emelkedjetek!
Kegyes lelkek, az Urat dicsérjétek
Várj ember szíve, készen!
Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel
Küldé az Úr Isten
Szép tündöklő hajnalcsillag
Szállj, szállj magasra, szíveink reménye
Új világosság jelenék
Jer, mindnyájan örüljünk
Az Istennek szent angyala
Dicsőség a magas mennyekben
Dicsőség az Istennek
Dicsőség mennyben az Istennek
Ez nap nekünk dicséretes nap
Hogy eljött az időknek teljessége
Itt állok jászolod felett
Jézus, születél idvességünkre
Jöjjetek Krisztust dicsérni
Karácsony ünnepében
Krisztus Urunknak áldott születésén
Krisztus Urunknak áldott születésén
Örvendjetek, keresztyének
Ó, jöjjetek, hívek, ma lelki nagy örömmel
Szívünk vígsággal ma bétölt
Ismét egyik esztendeje
Az Úrnak jó volta
Ez esztendőt áldással
Ez esztendőt megáldjad
Örök Isten, kinek esztendők
Nékünk születék mennyei király
Örvendezzen már e világ
Örvendezzen már e világ
Örvendezzen már e világ
A nagy király jön: hozsánna, hozsánna!
Áll a Krisztus szent keresztje
Győzhetetlen én kőszálom
Jézus, világ Megváltója
Jézus, Istennek Báránya
Királyi zászlók lobognak
Krisztus, ártatlan Bárány
Lelkem, nézz a Golgotára
Ó, Isten, ki a törődött Szívet
Ó, Krisztus-fő, te zúzott
Ó, ártatlanság báránya
Paradicsomnak te szép élő fája
Te drága Jézus, mi történt tevéled
Ó, Krisztus, láttam szenvedésed
Sirasd meg, sirasd meg bűneidet, ó, ember
Felvirradt áldott szép napunk
E húsvét ünnepében ... dicsérjük
E húsvét ünnepében ... örvendjünk
Uram, közel voltam hozzád
Feltámadt a mi életünk
Győzelmet vettél, ó, Feltámadott!
Jézus, ki a sírban valál
Jézus meghalt bűneinkért
Krisztus feltámada igazságunkra
Krisztus feltámadott, Kit halál elragadott
Krisztus ma feltámada
Örvendezzetek, egek
A Krisztus mennybe felméne
Úr Jézus, aki felséggel
Úr Jézus, ki mennybe fölmentél
A pünkösdnek jeles napján
Ó, áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével
E pünkösd ünnepében ... dicsérjük
E pünkösd ünnepében ... zeng
Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét
Jézus az ígéretet
Jövel, Szentlélek Isten
Jövel, Szentlélek Úr Isten, Lelkünknek
Isten élő Lelke, jöjj
Jövel Szentlélek Úr Isten, Töltsd bé
Jövel, teremtő Szentlélek
Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének
Erős vár a mi Istenünk
Erős várunk nékünk az Isten
Ó, örök Isten! ki Atyánk vagy nékünk
Úr Isten, kérünk tégedet
Buzdulj mély hálára, lelkünk
Hallottuk, Jézus, miképpen hívogatsz
Én lelkem, ébredj fel
Hirdetvén az Úr halálát
Jer, lássuk az Úr keresztjét
Megterítve áll előttünk
Ó, Jézus, mi idvességünk
Lelkem siet hozzád menni
Idvességünk, váltságunk
Ó, Úr Jézus, áldassál
Örülj, szívem, Vigadj, lelkem
Áldást kérünk, ó, nagy Isten
Szentháromság, egy Istenünk
Szent hitünkről vallást tettünk
Isten, égi Atyánk!
Küldj áldást az őrállókra
Halleluja! Halleluja
Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek Ura
Jertek, ifjak, gyermekek!
Nagy Isten! ki az aratásnak
Alleluja, dicsérjétek
Hálát adok néked, mennybéli Isten
Magasztallak én téged
Jézus Krisztus, szép fényes hajnal
Megújult testtel és erővel
Néked éneklek, Neved magasztalom
Örök élet reggele
Reménységemben hívlak, Uram Isten!
Szívem megalázván, tehozzád megyek
Már nyugosznak a völgyek
Adjunk hálát megtartó Istenünknek!
Lásd, Urunk, egy nap újra eltűnt
A nap immár elenyészett
Csendesül a föld határa
Krisztus, ki vagy nap és világ
Maradj velem, mert mindjárt este van
Maradj velünk, mi Krisztusunk
Nagy hálát adunk, kegyes Atyánk, néked
Ne jöjjön addig szememre álom
Ó, lelkem szent napsugara!
Amint vagyok, sok bűn alatt
A töredelmes szívet, Te, Uram, szereted
Bár bűn és kín gyötör
Az Isten Bárányára
Bocsásd meg, Úr Isten
Bűnösök, hozzád kiáltunk
Ím, nagy Isten, most előtted
Én Istenem! Sok nagy bűnöm
Én nem perlek, És nem merlek
Istenem, én nagy bűnös ember
Mindenható Úr Isten, Mi, bűnös emberek
Ne szállj perbe énvelem
Istennek Báránya, Ki bűnünket elveszed
Seregeknek hatalmas nagy királya
Seregeknek hatalmas nagy királya
Szelíd szemed, Úr Jézus
Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe!
Uram, bűneink soksága
Az Úr Isten az én reménységem
Az én időm, mint a szép nyár
Az élet nékem Krisztus
Csak vándorút az életem
E világ mióta
Én Istenem, benned bízom
Jézus, én bizodalmam
Krisztus, én éltemnek Te vagy reménysége
Ments meg, Uram, engem az örök haláltól
Tudom, az én Megváltóm él
Örök nagy hatalmú mennyei szent Isten
Utas vagyok e világban
Jer, temessük el a testet
Minden ember csak halandó
Seregeknek szent Istene
Szomorú a halál a gyarló embernek
Adj már csendességet, lelki békességet
Adj békességet, Úr Isten
Adj békességet, Úr Isten
Egyedüli reményem
Emlékezzél, Úr Isten, híveidről
Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem!
Hatalmas Isten! Népek közé szórva
Hallgasd meg, Jézus Krisztus
Hallgass meg minket, nagy Úr Isten
Mennybéli felséges Isten
Mikoron Dávid nagy búsultában
Lelki próbáimban, Jézus, légy velem
Ne hagyj elesnem, felséges Isten
Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr
Irgalmazz, Úr Isten, immáron énnékem!
Mi Atyánk, ó, kegyes Isten
Ó, könyörgést meghallgató
Ó, irgalmas Isten
Isten, áldd meg a magyart
Ó, áldandó Szentháromság
Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát!
A csillagos égnek seregei ott fent
Zengjen hálaének
Dicsértessék Uram, Örökké szent neved
Dicsérlek téged, Idvezítőmet
Dicsőült helyeken
Megáll az Istennek Igéje
Az Úr Istent magasztalom
Drága dolog az Úr Istent dicsérni
Isten kezét mutatja
Egek nagy Királya, Magasztalunk téged
Istenemhez száll az ének
Magasztalja az én szívem
Meghódol lelkem, tenéked, nagy Felség
Mely igen jó az Úr Istent dicsérni
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek
Mindenkoron áldom az én Uramat
Mondjatok dicséretet
Ó, Ábrahám Ura
Szent vagy örökké, Atya Úr Isten
Teremtő Istenünk, Édes Atyánk nékünk
Téged, Úr Isten, mi keresztyének
Úr Isten, csak néked éneklek
Végtelen irgalmú szentséges Úr Isten
Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat
A mi szívünk csak tehozzád
Úr Jézus, nézz le rám
Eltévedtem, mint juh
Emeljük Jézushoz szemünk
Isten szelíd Szolgája, te
Jézus, ó, mi Idvezítőnk
Jer, dicsérjük az Istennek Fiát
Jézus, vigasságom!
Jézus, édes emlékezet
Jézus Krisztus, egy Mesterünk
Kegyes Jézus, én imádságomra
Hozzád jövök, ó, Mesterem
Jézusom, ki árva lelkem
Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom
Úr Jézus, hozzád kiáltok
Lelkem drága Jézusa
Úr lesz a Jézus mindenütt
Zengd Jézus nevét, zengd, világ
Gondviselő jó Atyám vagy
Gondviselő jó Atyám vagy
Mindenek meghallják és jól megtanulják
Mind jó, amit Isten tészen
Kegyelmes Isten, kinek kezében
Úr Isten, te tarts meg minket
Forog a szerencse
Hagyjad az Úr Istenre Te minden utadat
Istenre bízom magamat
Ki Istenének átad mindent
Légy csendes szívvel és békével
Légy csendes szívvel és békével
Ne csüggedj el, kicsiny sereg
Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek
Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege
Siess, keresztyén, lelki jót hallani
Mire bánkódol, ó, te, én szívem
Tebenned bízni, ó, áldott Istenség
Térj magadhoz, drága Sión
Hazádnak rendületlenül
Adjunk hálákat az Atya Istennek
Adjunk hálát mindnyájan
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli
Jöjj, mondjunk hálaszót
Mily jó, ha bűntől már szabad
Nagy hálát adjunk az Atya Istennek
Hadd menjek, Istenem, Mindig feléd
Ébredj, alvó, hív a szózat
Ébredj, bizonyságtévő lélek!
Halld meg, bűnös ember: Jézus szeret!
Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed
Jobban tiéd, Uram, Jobban tiéd
Az egyháznak a Jézus a fundámentoma
Boldogok, akik lelki szegények
Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem
Ez a világ csak baj halma
Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Hiszek egy Istenben, Hatalmas Atyában
Hogyha éltünk vándorútja
Istennel járni, lakozni
Jer, Krisztus népe, nagy vígan
„Imádkozzatok és buzgón kérjetek!"
Lelkünk hozzád kívánkozik
Mit használ keresztyénségem
Szólj, szólj hozzám, Uram
Szólsz hozzám, Istenem
Uram, a te igéd nekem
Vezess, Jézusunk
Csendes éj, szentséges éj!
Halld, mint zeng az egész ég
Kicsiny Betlehemben
Csillagfényes éjszakán angyalszózat
Szomorúan sóhajt szívünk
A keresztfához megyek
Én nem tudom, mért szeretett úgy minket
Ó, Úr Jézus, mennyi bánat
Örvendezz, örvendezz, minden nép
Az áldott orvos közeleg
Jézus, nyájas és szelíd
Isten testbe szállt szerelme
Jézus, te égi szép
Krisztus, virágunk
Te vagy napvilágom, te vagy énekem
Mennyben lakó én Istenem
Örök Isten, merre, merre vagy?
Nagy Isten, téged imád
Nagy vagy, te Isten, nagy a te hatalmad
Szent vagy, szent vagy, szent vagy
Tudom, hogy Jézus él
Az Úr csodásan működik
Áldó hatalmak oltalmába rejtve
Ne csüggedj el, kicsiny sereg, Bár egész
Mindig velem, Uram, mindig velem
Itt van szívem, neked adom
Aki értem megnyíltál
Hű Jézusom kezébe
Jézus hív, bár zúg, morajlik
Jézus ölébe bizton hajtom fejem le én
Jöjj, királyom, Jézusom
Kövesd a Jézust, kövesd még ma
Lábaidhoz hullok
Már keresztem vállra vettem
Rád tekint már hitem
Most, most, még ifjú korodban
Ó, Jézus, árva csendben
Siessetek, hamar lejár
Új szívet adj, Uram, énnekem
Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt
Isten szívén megpihenve
Feljebb emeljetek
Fogjad kezem, oly gyenge vagyok, érzem
Testvérek, menjünk bátran
Tégy, Uram, engem áldássá!
Velem vándorol utamon Jézus
Fönn a csillagok felett
Fenn a mennyben az Úr
Íme, lészen a kései korban
Fölkelt immár a szép hold
Ó, terjeszd ki, Jézusom
Áldásoddal megyünk
Szívem csendben az Úrra figyel
A szívem úgy vár, ó, jöjj, ne késs már
Karácsony ünnepén, Kegyes keresztyének
Glória szálljon a mennybe fel
Tegnap harangoztak
Jézushoz jöjjetek, megfáradtak
Messziről száll dalunk
Istenünk, itt hozzuk néked mindenünk
Az Úr a Pásztorom
Atyám, én imádlak
Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel!
Ó, jöjj, élő Lélek, hadd támadjon élet!
Vége van már a szolgaságnak
Ó, adj nékünk, Jézus, békét
Glória, glória
Áldjon meg téged, áldjon az Úr
Betűrendes mutató
Letöltés: txt | rtf | pdf

Szám   Kezdő sor

014.
053.
349.
036.
442.
239.
373.
212.
288.
242.
065.
490.
297.
330a.
330b.
329.
118.
105.
409.
411.
286.
410.
091.
463.
001.
125.
276.
296.
156.
498.
446.
019.
421.
050.
315.
314.
062.
046.
082.
299.
011.
077.
191.
124.
119.
106.
147.
117.
113.
497.
024.
458.
023.
313.
027.
087.
110.
097.
355.
169.
099.
020.
089.
206.
149.


488.
268.
348.
146.
104.
103.
135.
504.
170.
459.
144.
213.
176.


298.
073.
300.
041.
112.
128.
422.
257.
301.


316.
423.
437.
289.
440.


138.
177.
107.
136.
150.
352.
009.
030.
351.
075.
192.
171.
193.
194.
353.
178.
356.


100.
228.
229.
244.
245.
317.
358.
045.
331.
375.
376.
132.
332.
254a.
254b.
424.
207.
208.
195.


416.
417.
092.
120.
142.
129.
004.
318.
022.
303.
259.
304.
443.
096.
098.


476.
478.
231.
227.
484.
479.
333.
396.
486.
483.


503.
492.
391a.
391b.


214.
232.


415.
397.
086.
418.
438.
272.
055.
017.
080.
335.
102.
143.
064.
078.
336.
049.
044.
258.
038.
334.
408.
277.
111.
425.
260.
426.
137.
196.
114.
127.
427.
068.
384.
028.
464.
372.


265.
179.
430.
342.
057.
076.
205.
180.
346.
H270.
250.
357.
377.
477.
063.
448.
305.
359.
308.
428.
398.
496.
197.
153.
462.


152a.
152b.
302.
485.
133.
043.


379.
246.
429.
261.
190.
325.
274.
095.
247.
381.
319.
465.
216.
233.
382.
279.
234.
447.
378.
466.
198.
449.
380.
215.
494.
385.
420.
467.
412.
181a.
181b.
199.
154.
248.
251.
249.
252.


182.
200.
491.
394.
056.
383.
151.
183.
399.
061.
439.
217.
253.
468.
218.
320.
235.
236.
290.
237.
201a.
201b.
450.
386.
271.
186.


469.
287.
388.
219.
264.
339.
431.
400a.
400b.
026.


039.
360.
278.
145.
291.
292.
470.
285.
354.
280.
361.
262.
362.
452.
337.
363.
321.
495.
343.
273.
074.
002.
126.
338.
413.
393.
326.
392.
306.
034.
364.
101.
461.
060.
042.
405.
010.
052.
432.
013.
365.
472.
029.


048.
414.
293.
093.
275.
454.
085.
455.
499.
037.
401.
460.
340.
294.
307.
115.
157.
281.
210.
148.
047.
033.


502.
341.
366.
347.
243.
222.
094.
402.
007.
018.
008.
345.
220.
473.
263.
500.
185.
203.
344.
225.
221.
295.
172.
032.
155.
003.
255.
084.
419.
487.
109.
158.
266.
444.


282.
209.
453.
323.
079.
267.
122.
159.
021.
445.
211a.
211b.
211c.
081.
238.
066.
202.


223.
035.


471.
283.


403.
309a.
309b.
327.
404.
070.
474.
226.


059.
140.
012.
188.
310.
121.
270.
160.
367.
456.
269.
161.
116.
187.
489.
284.
025.
204.
328.
441.
433.
434.
162.


016.
054.
224.
451.
406.
071.
090.
493.
141.
123.
130.
368.
163.
480.
164.
369.
481.
407.
173.
058.
311.
322.
457.


435.
072.
174.
175.
312.
031.
230.
165.
015.
083.
131.
139.
006.
168.
324.


475.
189.
005.
067.
370.
088.
051.
256.
108.
166.
069.
395.
240.
387.
241.
167.
374.
389.
134.


184.
040.
482.
436.
501.
371.


390.
350.
A
A bolond így szól az ő szívében
A bolond így szól az ő szívében
A csillagos égnek seregei ott fent
A gonosztévőknek dolgán
A keresztfához megyek
A Krisztus mennybe felméne
A mi szívünk csak tehozzád
A nagy király jön: hozsánna, hozsánna!
A nap immár elenyészett
A pünkösdnek jeles napján
A Sionnak hegyén, Úr Isten
A szívem úgy vár, ó, jöjj, ne késs már
A töredelmes szívet, Te, Uram, szereted
Adj békességet, Úr Isten
Adj békességet, Úr Isten
Adj már csendességet, lelki békességet
Adjatok hálákat az Úrnak
Adjatok hálát az Istennek
Adjunk hálákat az Atya Istennek
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli
Adjunk hálát megtartó Istenünknek!
Adjunk hálát mindnyájan
Aki a felséges Úrnak
Aki értem megnyíltál
Aki nem jár hitlenek tanácsán
Akik bíznak az Úr Istenben
Alleluja, dicsérjétek
Amint vagyok, sok bűn alatt
Atya, Fiú, Szentlélek
Atyám, én imádlak
Az áldott orvos közeleg
Az egek beszélik
Az egyháznak a Jézus a fundámentoma
Az erős Isten, uraknak Ura
Az élet nékem Krisztus
Az én időm, mint a szép nyár
Az én lelkem szép csendesen
Az Isten a mi reménységünk
Az Isten áll ő seregében
Az Isten Bárányára
Az Istenben bízom jó reménységgel
Az Istenhez az én szómat
Az Istennek szent angyala
Az Izráel ezt nyilván mondhatja
Az oly emberek nyilván boldogok
Az Urat áldjátok, mert jó
Az Urat dicsérjétek, mert jó
Az Urat minden nemzetek
Az Urat ti, Ő szolgái
Az Úr a Pásztorom
Az Úr bír ez egész földdel
Az Úr csodásan működik
Az Úr énnékem őriző pásztorom
Az Úr Isten az én reménységem
Az Úr Isten az én világosságom
Az Úr Isten az ő lakó hajlékát
Az Úr Isten monda az én Uramnak
Az Úr Isten regnál
Az Úr Istent magasztalom
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme
Az Úr országol
Az Úr tégedet meghallgasson
Az Úrnak irgalmát örökké éneklem
Az Úrnak jó volta
Az Úrnak, no, énekeljetek

Á
Áldásoddal megyünk
Áldást kérünk, ó, nagy Isten
Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát!
Áldjad, én lelkem, az Urat
Áldjad, lelkem, az Urat és tisztöld
Áldjad, lelkem, Uradat, Istenedet
Áldjátok az Úr nevét
Áldjon meg téged, áldjon az Úr
Áldjuk Istent végével
Áldó hatalmak oltalmába rejtve
Áldott az Úr, ki kezemet tanítja
Áll a Krisztus szent keresztje
Álmélkodással csudáljuk

B
Bár bűn és kín gyötör
Bizonyára jó az Isten
Bocsásd meg, Úr Isten
Boldog, aki a nyavalyást híven
Boldog az ember, ki az Istent
Boldog az ember nyilván
Boldogok, akik lelki szegények
Buzdulj mély hálára, lelkünk
Bűnösök, hozzád kiáltunk

Cs
Csak vándorút az életem
Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem
Csendes éj, szentséges éj!
Csendesül a föld határa
Csillagfényes éjszakán angyalszózat

D
Dicsér téged teljes szívem
Dicsérd Istent, keresztyénség
Dicsérjétek az Urat
Dicsérjétek az Urat
Dicsérjétek az Urat!
Dicsérlek téged, Idvezítőmet
Dicsérlek téged, Úr Isten
Dicsérlek, Uram, tégedet
Dicsértessék Uram, Örökké szent neved
Dicsérünk téged, Isten
Dicsőség a magas mennyekben
Dicsőség az Atyának
Dicsőség az Istennek
Dicsőség mennyben az Istennek
Dicsőült helyeken
Drága Advent, köszöntünk
Drága dolog az Úr Istent dicsérni

E
E földön ti minden népek
E húsvét ünnepében ... dicsérjük
E húsvét ünnepében ... örvendjünk
E pünkösd ünnepében ... dicsérjük
E pünkösd ünnepében ... zeng
E világ mióta
Egek nagy Királya, Magasztalunk téged
Egy szép dolgot hoz elő az én szívem
Egyedüli reményem
Eltévedtem, mint juh
Emeljük Jézushoz szemünk
Emlékezzél meg, Úr Isten
Emlékezzél, Úr Isten, híveidről
Erős vár a mi Istenünk
Erős várunk nékünk az Isten
Ez a világ csak baj halma
Ez esztendőt áldással
Ez esztendőt megáldjad
Ez nap nekünk dicséretes nap

É
Ébredj, alvó, hív a szózat
Ébredj, bizonyságtévő lélek!
Ékes dolog dicsérni, Uram, Felségedet
Én az Úr Istenhez kiálték
Én az Úrhoz felkiálték
Én ifjúságomtól fogva engem
Én igazságomnak Istene
Én Istenem, benned bízom
Én Istenem, én erős Istenem!
Én Istenem! Sok nagy bűnöm
Én lelkem, ébredj fel
Én nem perlek, És nem merlek
Én nem tudom, mért szeretett úgy minket
Énekeljetek, minden népek
Énekeljetek új éneket

F
Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt
Feljebb emeljetek
Feltámadt a mi életünk
Felvirradt áldott szép napunk
Fenn a mennyben az Úr
Fogjad kezem, oly gyenge vagyok, érzem
Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem!
Forog a szerencse
Fölkelt immár a szép hold
Fönn a csillagok felett

G
Glória, glória
Glória szálljon a mennybe fel
Gondviselő jó Atyám vagy
Gondviselő jó Atyám vagy

Gy
Győzhetetlen én kőszálom
Győzelmet vettél, ó, Feltámadott!

H
Hadd menjek, Istenem, Mindig feléd
Hagyjad az Úr Istenre Te minden utadat
Hajtsd hozzám, Uram, füledet
Halld meg, bűnös ember: Jézus szeret!
Halld, mint zeng az egész ég
Halleluja! Halleluja
Hallgasd meg az én könyörgésem
Hallgasd meg igazságomat
Hallgasd meg, Izráel pásztora
Hallgasd meg, Jézus Krisztus
Hallgasd meg, Uram, kérésem
Hallgasd meg, Uram, kérésemet
Hallgasd meg, Uram, könyörgésem
Hallgass, én népem, az én törvényemre
Hallgass meg minket, nagy Úr Isten
Hallgassátok meg, minden nemzetek
Hallottuk, Isten, füleinkkel
Hallottuk, Jézus, miképpen hívogatsz
Haragodnak nagy voltában
Hatalmas Isten! Népek közé szórva
Hazádnak rendületlenül
Hálát adok néked, mennybéli Isten
Hálát adok, Uram, néked
Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Hirdetvén az Úr halálát
Hiszek egy Istenben, Hatalmas Atyában
Hogy a babiloni vizeknél ültünk
Hogy eljött az időknek teljessége
Hogy Izráel kijött Egyiptomból
Hogyha ember házat épít
Hogyha éltünk vándorútja
Hogyha felindul az Isten
Hozzád jövök, ó, Mesterem
Hozzád kiáltok, kegyes Uram
Hű Jézusom kezébe
Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat

I
Idvességünk, váltságunk
Igaz Isten, ígéretedben
„Imádkozzatok és buzgón kérjetek!"
Irgalmazz, Úr Isten, immáron énnékem!
Irgalmazz, Uram, irgalmazz nekem
Ismeretes az Úr Isten
Ismét egyik esztendeje
Isten, aki népedet
Isten, áldd meg a magyart
Isten, égi Atyánk!
Isten élő Lelke, jöjj
Isten kezét mutatja
Isten szelíd Szolgája, te
Isten szívén megpihenve
Isten, te vagy én Istenem
Isten testbe szállt szerelme
Istenem, én nagy bűnös ember
Istenemhez száll az ének
Istennek Báránya, Ki bűnünket elveszed
Istennel járni, lakozni
Istenre bízom magamat
Istenünk, itt hozzuk néked mindenünk
Itt állok jászolod felett
Itt van Isten köztünk
Itt van szívem, neked adom

Í
Ím, béjöttünk nagy örömben
Ím, bejöttünk nagy örömben
Ím, nagy Isten, most előtted
Íme, lészen a kései korban
Íme, mily jó és mily nagy gyönyörűség
Ítélj meg engemet, Úr Isten

J
Jer, dicsérjük az Istennek Fiát
Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét
Jer, Krisztus népe, nagy vígan
Jer, lássuk az Úr keresztjét
Jer, mindnyájan örüljünk
Jer, temessük el a testet
Jertek, ifjak, gyermekek!
Jertek, örvendjünk mindnyájan
Jézus az ígéretet
Jézus, édes emlékezet
Jézus, én bizodalmam
Jézus hív, bár zúg, morajlik
Jézus, Istennek Báránya
Jézus, ki a sírban valál
Jézus Krisztus, egy Mesterünk
Jézus Krisztus, szép fényes hajnal
Jézus meghalt bűneinkért
Jézus, nyájas és szelíd
Jézus, ó, mi Idvezítőnk
Jézus ölébe bizton hajtom fejem le én
Jézus, születél idvességünkre
Jézus, te égi szép
Jézus, vigasságom!
Jézus, világ Megváltója
Jézushoz jöjjetek, megfáradtak
Jézusom, ki árva lelkem
Jobban tiéd, Uram, Jobban tiéd
Jöjj, királyom, Jézusom
Jöjj, mondjunk hálaszót
Jöjj, népek Megváltója
Jöjj, népek Megváltója
Jöjjetek Krisztust dicsérni
Jövel, ó, áldott Szentlélek
Jövel, Szentlélek Isten
Jövel Szentlélek Úr Isten, Töltsd bé
Jövel, Szentlélek Úr Isten, Lelkünknek
Jövel, teremtő Szentlélek

K
Kapuk, emelkedjetek!
Karácsony ünnepében
Karácsony ünnepén, Kegyes keresztyének
Kegyelmes Isten, kinek kezében
Kegyelmezz meg nekem, én Istenem
Kegyes Jézus, én imádságomra
Kegyes Jézus, itt vagyunk
Kegyes lelkek, az Urat dicsérjétek
Ki Istenének átad mindent
Kiáltásom halld meg, Isten
Kicsiny Betlehemben
Királyi zászlók lobognak
Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének
Kövesd a Jézust, kövesd még ma
Krisztus, ártatlan Bárány
Krisztus, én éltemnek Te vagy reménysége
Krisztus feltámada igazságunkra
Krisztus feltámadott, Kit halál elragadott
Krisztus, ki vagy nap és világ
Krisztus ma feltámada
Krisztus Urunknak áldott születésén
Krisztus Urunknak áldott születésén
Krisztus, virágunk
Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom
Küldj áldást az őrállókra
Küldé az Úr Isten

L
Lábaidhoz hullok
Lásd, Urunk, egy nap újra eltűnt
Lelkem drága Jézusa
Lelkem, nézz a Golgotára
Lelkem siet hozzád menni
Lelki próbáimban, Jézus, légy velem
Lelkünk hozzád kívánkozik
Légy csendes szívvel és békével
Légy csendes szívvel és békével
Légy ítélőm, Uram

M
Magamban elvégezém, és mondám
Magasztalja az én szívem
Magasztallak én téged
Magasztallak téged, én Istenem
Maradj velem, mert mindjárt este van
Maradj velünk, mi Krisztusunk
Már keresztem vállra vettem
Már nyugosznak a völgyek
Megáll az Istennek Igéje
Megújult testtel és erővel
Meghódol lelkem, tenéked, nagy Felség
Megterítve áll előttünk
Mely igen jó az Úr Istent dicsérni
Mennyben lakó én Istenem
Mennybéli felséges Isten
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek
Ments meg, Uram, engem az örök haláltól
Messziről száll dalunk
Mi Atyánk, ó, kegyes Isten
Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek Ura
Miért vetsz minket így el, Úr Isten
Miért zúgolódnak a pogányok?
Mikor a Siont az Isten
Mikoron Dávid nagy búsultában
Mily jó, ha bűntől már szabad
Mind jó, amit Isten tészen
Minden ember csak halandó
Mindenek meghallják és jól megtanulják
Mindenható Úr Isten, Mi, bűnös emberek
Mindenkoron áldom
Mindenkoron áldom az én Uramat
Mindennek előtte irgalmásságról
Mindig velem, Uram, mindig velem
Minket, Úr Isten, elhagyál
Mint a szép, híves patakra
Mire bánkódol, ó, te, én szívem
Mire távozol tőlünk, Úr Isten
Mit dicsekedel gonoszságban
Mit használ keresztyénségem
Míglen felejtesz el, Uram
Mondjatok dicséretet
Most, most, még ifjú korodban
Mostan, ti hatalmasak

N
Nagy az Úr méltóságában
Nagy hálát adjunk az Atya Istennek
Nagy hálát adunk, kegyes Atyánk, néked
Nagy hatalmával regnál az Isten
Nagy Isten! ki az aratásnak
Nagy Isten, téged imád
Nagy kegyesen től, Uram, földeddel
Nagy vagy, te Isten, nagy a te hatalmad
Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel!
Ne bosszankodjál a gonosztévőkre
Ne csüggedj el, kicsiny sereg
Ne csüggedj el, kicsiny sereg, Bár egész
Ne hagyj elesnem, felséges Isten
Ne jöjjön addig szememre álom
Ne szállj perbe énvelem
Nem nekünk, Uram, nem nekünk engedd
Nem vagyunk mi magunkéi
Néked éneklek, Neved magasztalom
Nékünk születék mennyei király
No, dicsérjétek mindnyájan
No minden népek, Örvendezzetek
Nosza, istenfélő szent hívek

Ó
Ó, adj nékünk, Jézus, békét
Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr
Ó, Ábrahám Ura
Ó, áldandó Szentháromság
Ó, áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével
Ó, ártatlanság báránya
Ó, erős bosszúálló Isten
Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek
Ó, én Uram és én Istenem
Ó, én Uram, ki erőt adsz énnékem
Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk
Ó, irgalmas Isten
Ó, Isten, ki a törődött Szívet
Ó, Jézus, árva csendben
Ó, Jézus, mi idvességünk
Ó, jöjj, élő Lélek, hadd támadjon élet!
Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel
Ó, jöjjetek, hívek, ma lelki nagy örömmel
Ó, könyörgést meghallgató
Ó, Krisztus, láttam szenvedésed
Ó, Krisztus-fő, te zúzott
Ó, lelkem szent napsugara!
Ó, maradj kegyelmeddel
Ó, mely boldog az oly ember éltébe'
Ó, mely boldog ember az
Ó, mely sokan vannak
Ó, örök Isten! ki Atyánk vagy nékünk
Ó, seregeknek Istene
Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed
Ó, terjeszd ki, Jézusom
Ó, Úr Isten, én dicsőségem
Ó, Úr Isten, légy közöttünk
Ó, Úr Jézus, áldassál
Ó, Úr Jézus, mennyi bánat

Ö
Örök élet reggele
Örök Isten, kinek esztendők
Örök Isten, merre, merre vagy?
Örök nagy hatalmú mennyei szent Isten
Öröködbe, Uram, pogányok jöttek
Örülj, szívem, Vigadj, lelkem
Örülök az én szívembe'
Örvend mi szívünk
Örvendez, Uram, a király
Örvendezz, örvendezz, minden nép
Örvendezzen már e világ
Örvendezzen már e világ
Örvendezzen már e világ
Örvendezzetek Az erős Istennek
Örvendezzetek, egek
Örvendj, egész föld, az Istennek
Örvendjetek, keresztyének

P
Paradicsomnak te szép élő fája
Perelj, Uram, perlőimmel

R
Rád tekint már hitem
Reménységemben hívlak, Uram Isten!

S
Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege
Seregeknek hatalmas nagy királya
Seregeknek hatalmas nagy királya
Seregeknek szent Istene
Siess, keresztyén, lelki jót hallani
Siess, ments meg, Uram Isten
Siessetek, hamar lejár
Sirasd meg, sirasd meg bűneidet, ó, ember

Sz
Szabadíts meg engem, Úr Isten
Szabadíts meg engem, Úr Isten
Szabadíts meg és tarts meg, Uram Isten
Szállj, szállj magasra, szíveink reménye
Szelíd szemed, Úr Jézus
Szemem a hegyekre vetem
Szent hitünkről vallást tettünk
Szent Isten, noha néked
Szent vagy örökké, Atya Úr Isten
Szent vagy, szent vagy, szent vagy
Szentháromság, egy Istenünk
Szentlélek, végy körül bennünket
Szeretem és áldom az Úr Istent
Szép tündöklő hajnalcsillag
Szívem csendben az Úrra figyel
Szívem megalázván, tehozzád megyek
Szívemet hozzád emelem
Szívünk vígsággal ma bétölt
Szomorú a halál a gyarló embernek
Szomorúan sóhajt szívünk
Szólj, szólj hozzám, Uram
Szólsz hozzám, Istenem
Szűkölködünk nagymértékben

T
Tarts meg engemet, ó, én Istenem
Tarts meg, Uram, én Istenem
Te drága Jézus, mi történt tevéled
Te vagy napvilágom, te vagy énekem
Tebenned bízni, ó, áldott Istenség
Tebenned bízom, én Istenem
Tebenned bíztunk eleitől fogva
Tegnap harangoztak
Tehozzád kiáltok, Úristen
Tehozzád szemeimet, Úr Isten
Tehozzád teljes szívből
Teremtő Istenünk, Édes Atyánk nékünk
Terólad zeng dicséretünk
Testvérek, menjünk bátran
Téged áldunk, nagy Isten
Téged, Úr Isten, mi keresztyének
Tégy, Uram, engem áldássá!
Térj magadhoz, drága Sión
Ti keresztyének, dicsérjétek Istent
Ti tanácsban ülő személyek
Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe!
Tudom, az én Megváltóm él
Tudom, hogy Jézus él

U
Uram, a te igéd nekem
Uram, a te ítéletedet
Uram, bocsásd el népedet békével
Uram, bocsássad el
Uram, bűneink soksága
Uram, én csak tebenned bíztam
Uram, közel voltam hozzád
Uram Isten, siess
Uram, ki lészen lakója
Uram, ne hallgass ily igen
Uram, nem űz nagyra szívem
Uram, te megvizsgálsz engem
Uram, te nagy haragodban
Urunk Jézus, fordulj hozzánk
Utas vagyok e világban

Ú
Új szívet adj, Uram, énnekem
Új világosság jelenék
Úr Isten, az én imádságom
Úr Isten, áldj meg jóvoltodból
Úr Isten, csak néked éneklek
Úr Isten, én idvességem
Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem
Úr Isten, kérünk tégedet
Úr Isten, kész az én szívem
Úr Isten, mi sok szükséget
Úr Isten, segíts és tarts meg engem
Úr Isten, te tarts meg minket
Úr Jézus, aki felséggel
Úr Jézus, hozzád kiáltok
Úr Jézus, ki mennybe fölmentél
Úr Jézus, mely igen drága
Úr Jézus, nézz le rám
Úr lesz a Jézus mindenütt
Úrnak szolgái mindnyájan

V
Várj ember szíve, készen!
Várván vártam a felséges Urat
Velem vándorol utamon Jézus
Vezess, Jézusunk
Vége van már a szolgaságnak
Végtelen irgalmú szentséges Úr Isten

Z
Zengd Jézus nevét, zengd, világ
Zengjen hálaének


Énekmutató az ünnepekhez és egyéb alkalmakhoz
Letöltés: rtf | pdf Vissza a főoldalra
Teljes tartalom


Ének kategória Ünnep/alkalom Sorszám
Zsoltárok 1-150
Dicséretek 151-436
Kezdő énekek 151-168
Záró énekek 169-175
Advent 176-189
Karácsony 190-204
Óév 205
Újév 206-210
Virágvasárnap 211a-212
Nagypéntek 213-224
Nagyszombat 225-226
Húsvét 227-238
Krisztus mennybemenetele 239-241
Pünkösd, könyörgés Szentlélekért 242-253
Reformáció 254a-254b
Keresztelés 255-256
Úrvacsora 257-267
Konfirmáció 268-270
Házasságkötés 270H
Egyházi tisztségviselők választása 271
Tanévkezdés 272-273
Tanévzárás 274
Aratás 275
Reggeli énekek 276-284
Esti énekek 285-295
Bűnbánat 296-312
Élet, halál, örök élet 313-324
Temetés 325-328
Könyörgések 329-347
Isten dicsérete 348-371
Jézusról és az ember megváltásáról 372-390
Gondviselés 391a-394
Bizodalom Istenben 395-408
Hálaadás 409-414
Megtérés 415-420
Keresztyén élet 421-436
Énekek bibliaórákra, vasárnapi iskolai és családi alkalmakra 437-504
Karácsony 437-440
Nagypéntek 441-444
Húsvét 445
Énekek Jézusról 446-451
Isten dicsőítése 452-456
Bizodalom Istenben 457-461
Megtérés 462-475
Keresztyén élet 476-482
Örök élet 483-485
Esti énekek 486-487
Záró ének 488
Kánonok 489-504

© ReformatusEnekek.com